4: Re-integreren

4
Re-integreren

Hoe kan werken mij helpen bij mijn herstel?

Werken kan het herstel bespoedigen 

Wie herstelt van een gezondheidsprobleem of letsel heeft er vaak baat bij om zo snel als fysiek en veilig mogelijk is weer aan het werk te gaan. Werken kan een therapeutisch effect hebben en helpen bij het herstel. Bovendien wordt het zowel fysiek als mentaal steeds moeilijker om weer aan het werk te gaan naarmate je langer thuis zit en loop je daardoor meer kans om langdurig arbeidsongeschikt te worden.

Het re-integratieproces

Het re-integratieprogramma (‘weer-aan-het-werkprogramma’) is een proces waarbij ervan uit wordt gegaan dat zinvol, veilig werk deel uitmaakt van het herstelproces. Meerdere partijen spelen een rol, waarbij de re-integrerende werknemer de meest essentiële rol speelt.

Een re-integratieprogramma is er in eerste instantie op gericht om de werknemer te ondersteunen om de oorspronkelijke functie weer in te vullen. Tijdens de herstelperiode kan hij of zij  echter vaak niet dezelfde taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Daarom kan het zijn dat de werkgever  aanpassingen aan de werkplek of werkomstandigheden moet doorvoeren om  te helpen om aan de slag te blijven. Het kan dan gaan om:

  • aanpassingen van de werkplek;
  • technische hulpmiddelen;
  • een geleidelijke re-integratie op het werk (bv. door flexibele werktijden of door deeltijds te gaan werken);
  • extra verlof om een medische behandeling of therapie te volgen; 
  • aanpassingen van de taakverdeling (bv. door een aantal taken (tijdelijk) aan een andere werknemer toe te wijzen);
  • een aanpassing van de functie.

Wat is mijn rol in het re-integratieproces? (volgend onderdeel)