2: Gezond werk, voor alle leeftijden

2
Gezond werk, voor alle leeftijden

Hoe kan ik een veilige en gezonde werkplek helpen creëren?

De werkgever heeft de wettelijke verplichting (Arbowet) om de werknemers of hun vertegenwoordigers te raadplegen en hen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan het overleg over veiligheid en gezondheid op het werk, waaronder het recht van werknemers om voorstellen in te dienen. Veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers hebben het recht om de werkgever te vragen om passende maatregelen te nemen en om voorstellen in te dienen om de gevaren voor werknemers te beperken en bronnen van gevaar weg te nemen.

Idealiter zou je zelf, of een vertegenwoordiger van je afdeling of functiegroep (of een preventiemedewerker), betrokken moeten zijn bij het risicobeoordelingsproces en bij eventuele besluiten betreffende verbeteringen en noodzakelijke aanpassingen. Als je beginnende klachten hebt, of als je vermoedt dat er werk gerelateerde risico’s aanwezig zijn, ga daar dan over in gesprek met de preventiemedewerker of je direct leidinggevende.

Risico's op het werk melden

Het risicobeoordelingsproces biedt jou en je collega's de kans om jullie ervaringen uit de praktijk te delen, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • de werkomgeving;
  • de manier waarop het werk is georganiseerd
  • eventuele andere kwesties die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en de gezondheid;
  • maatregelen om risico’s weg te nemen of te beperken.

Het is belangrijk dat je niet alleen deelneemt aan het risicobeoordelingsproces, maar ook regelmatig je mening en ideeën over mogelijke verbeteringen van de werkplek deelt met je direct leidinggevende of je werknemersvertegenwoordiger. Als werknemer ken je het werk en de randvoorwaarden goed en kan je daarom een zinnige bijdrage leveren aan het bedenken van oplossingen en verbeteringen.

Voorbeelden van goede praktijken.

In het volgende thema ontdek je hoe je met de leef- en werkstijl je gezondheid kan beïnvloeden.