Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Een cementbedrijf heeft meer dan 200 werknemers in dienst, waarvan een derde ouder is dan 50. Aangezien oudere werknemers meer risico lopen op arbeidsongevallen, wilde het bedrijf het werk veiliger en gezonder maken voor iedereen.
Een detailhandel met meer dan 600 werknemers, had 20% werknemer ouder dan 57 jaar in dienst. De productielijn vereist een hoge mate van taakspecialisatie, waardoor het erg duur is om nieuwe werknemers in dienst te nemen en op te leiden. Om de continuïteit van de productie te verzekeren, het personeelsverloop terug te dringen en om te vermijden dat waardevolle vaardigheden en ervaring verloren zouden gaan, voerde het bedrijf een mentorschapsproject in.
Een waterzuiveringsbedrijf met 3 000 mensen in dienst kreeg van zijn werknemers klachten over het werk en de arbeidsomstandigheden. De bewegingen waren repetitief en het werk was vermoeiend voor de ogen. Bovendien werden de werknemers voortdurend blootgesteld aan lawaai en trillingen. Daardoor ging de kwaliteit van het werk achteruit en kwamen er klachten van klanten. Het bedrijf besloot de problemen aan te pakken door de werkomgeving te verbeteren.
Een klein dakbedekkingsbedrijf werd geconfronteerd met talrijke lichamelijke gezondheidsproblemen onder zijn werknemers vanwege het zware werk in de open lucht. De werknemers van het bedrijf werden al wat ouder, en na verloop van tijd zaten drie op tien werknemers regelmatig thuis met blessures of klachten aan het bewegingsapparaat. Het bedrijf besefte dat het iets moest ondernemen om het probleem aan te pakken.
De meeste medewerkers van een schildersbedrijf waren ouder dan 55 jaar. Door het hoge ziekteverzuim en personeelsleden die vervroegd met pensioen gingen, dreigde er een personeelstekort. Het bedrijf besefte dat het een programma voor leeftijdsmanagement moest invoeren om zijn oudere werknemers te ondersteunen en de continuïteit van het bedrijf te borgen.
  • Geen resultaten meer gevonden