Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Een kleine organisatie voor gezinsondersteuning had uitsluitend vrouwelijke werknemers in dienst, die veel last hadden van stress en burn-out omdat het werk emotioneel zwaar was. De organisatie moest een manier vinden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren om zo het personeelsverloop terug te dringen.
Een aanbieder van luchthavendiensten heeft 500 werknemers in dienst, van wie meer dan de helft in ploegendiensten werkt. De afgelopen jaren had het bedrijf steeds meer problemen met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het zette een programma op om de algemene gezondheid van de werknemers en de werk-privébalans te verbeteren via een levensloopbenadering.
Een grote multinational startte met een gezondheidsbevorderingsprogramma om gezondere werkplekken te creëren voor alle leeftijden. Het bedrijf besefte dat werknemers niet allemaal dezelfde motivatie delen en nam zich voor om een programma op te zetten met voor ieder wat wils.
Een cementbedrijf heeft meer dan 200 werknemers in dienst, waarvan een derde ouder is dan 50. Aangezien oudere werknemers meer risico lopen op arbeidsongevallen, wilde het bedrijf het werk veiliger en gezonder maken voor iedereen.