Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Een kleine organisatie voor jeugdwelzijnszorg die sociale ondersteuningsdiensten bood aan probleemjongeren, stelde vast dat haar werknemers ouder dan 50 regelmatig afwezig waren of langdurig met ziekteverlof waren. In een poging om die ervaren werknemers aan het werk te houden, werd een proefproject opgezet om hun rollen anders in te vullen via een participatieve aanpak.
Een groot steenkoolbedrijf stelde vast dat het ziekteverzuim en het aantal aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij zijn werknemers toenam. Het bedrijf startte met een programma om het ziekteverzuim en de incidentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat te beperken via preventie. Dat programma moest ook de gezondheid van de werknemers verbeteren via bewustmakings- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten.