Arbeidsduur op jaarbasis

Wanneer met een arbeidsduur op jaarbasis wordt gewerkt, kunnen de arbeidstijden (en het loon) van de werknemers op jaarbasis worden berekend en gepland. Dit soort regelingen wordt gebruikt om de arbeidstijd flexibel te kunnen indelen. (Bron)

Arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kampt met lichamelijke of geestelijke beperkingen die de uitvoering van zijn werk in de weg staan. Onder arbeidsongeschikte werknemers vallen ook mensen met een chronische, langdurige of voortschrijdende aandoening. (Bron)

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie (of beroepsrevalidatie) is erop gericht mensen met lichamelijke of geestelijke klachten of handicap aan werk of een andere nuttige bezigheid te helpen. Mensen worden geholpen in het overwinnen van belemmeringen die werken in de weg staan.