Postijiet tax-xogħol ħielsa mill-periklu għall-etajiet kollha
Gwida elettronika multilingwa dwar il-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għal ħaddiema fis-suq tax-xogħol li qed isiru aktar anzjani
Start tour
Kif taħdem din il-gwida elettronika?
Jekk jogħġbok agħżel il-profil tiegħek:
I am a employer
Jien inħaddem in-nies
I am a worker
Jien ħaddiem
I am a HR Manager
Jien Maniġer tar-Riżorsi Umani
I am an OSH Professional
Jien Professjonista tas-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali
Close tour
Dan huwa tutorial qasir li jgħinek tinnaviga fil-websajt.
Int timpjega lil xi ħadd, ħaddiem/a, maniġer tar-Riżorsi Umani jew professjonista tas-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali?
F'din il-paġna tista' tagħżel il-profil tiegħek.

Dwar din il-gwida elettronika

close

Merħba!

Mal-Ewropa kollha, qiegħed jikber il-proporzjon ta' nies aktar anzjani fil-popolazzjoni, in-nies qed ikollhom jaħdmu għal aktar żmien, u l-età medja tal-ħaddiema qiegħda tiżdied. Huwa għalhekk importanti li:

  • Jinħolqu postijiet tax-xogħol siguri u ħielsa mill-periklu għall-ħaddiema tal-etajiet kollha.
  • Jiġi aċċertat li n-nies jistgħu jaslu fit-tmiem tal-karriera tax-xogħol tagħhom f'saħħa tajba.

Din il-gwida elettronika tipprovdi informazzjoni prattika, suġġerimenti u eżempji relatati mal-anzjanità tal-forza tax-xogħol u l-opportunitajiet li dan jippreżenta. Turi wkoll kif l-isfidi relatati mal-età jistgħu jiġu indirizzati fuq il-post tax-xogħol.

Il-kontenut tal-gwida elettronika tfassal apposta għal erba' udjenzi differenti: għal min iħaddem, għall-ħaddiema, għall-maniġers tar-Riżorsi Umani u għall-professjonisti fil-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali (inkluż, għall-fini ta' din il-gwida elettronika, rappreżentanti tal-ħaddiema, rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà u spetturi tax-xogħol). Matul il-gwida elettronika tkun tista' taqleb minn profil għal ieħor.

AQBEŻ
Next »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Dan huwa tutorial qasir li jgħinek tinnaviga fil-websajt.
First of all, you have to select your country (and language).
AQBEŻ
Next »
Int timpjega lil xi ħadd, ħaddiem/a, maniġer tar-Riżorsi Umani jew professjonista tas-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali?Select your profile to access to your specific content.
AQBEŻ
Next »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
AQBEŻ
Next »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!