Prassi tajba

Aqra aktar
Ixxerja
Negozjant jimpjega aktar minn 600 impjegat, li 20% minnhom għandhom aktar minn 57 sena. Il-linji tal-produzzjoni jeħtieġu grad għoli ta' speċjalizzazzjoni fil-kompitu, u għalhekk hija spiża kbira biex jitqabbdu u jitħarrġu impjegati ġodda. Sabiex tiġi aċċertata l-kontinwità tal-produzzjoni u jitnaqqas il-moviment tal-ħaddiema, kif ukoll biex jiġi evitat it-tnaqqis ta' ħiliet u esperjenzi prezzjużi, il-kumpanija introduċiet skema ta' mentoring.
Fabbrika tal-ħjata li timpjega 3000 ruħ irċeviet ilmenti mill-impjegati dwar ix-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Il-movimenti kienu ripetittivi u kkawżaw strapazz fl-għajnejn u kien hemm espożizzjoni kontinwa għall-istorbju u l-vibrazzjoni. Minħabba dan, il-kwalità tax-xogħol naqset, u dan wassal għal ilmenti mill-klijenti. Il-kumpanija ddeċidiet li tindirizza l-problemi billi tejbet l-ambjent tax-xogħol.
Negozju żgħir tal-bjut u s-soqfa kien qed jaffaċċja rati għoljin ta' problemi marbutin mas-saħħa fiżika, minħabba x-xogħol iebes fuq barra. Minħabba li l-ħaddiema tiegħu kienu qed jixjieħu, il-korrimenti u l- mard muskoloskeletali fuq żmien fit-tul, regolarment kienu qed iżommu tlieta minn għaxar impjegati d-dar u bis-sick leave. Il-kumpanija rrealizzat li kellha bżonn tindirizza l-problema.
Il-maġġoranza tal-istaff li jaħdem ma' kumpanija tat-tibjid għandhom aktar minn 55 sena. Billi kien hemm numru kbir ta’ assenzi minħabba mard u staff li kien qed jagħżlu rtirar bikri, il-kumpanija kienet qed taffaċċja nuqqas ta' ħaddiema. Il-kumpanija rrealizzat li kien jeħtiġilha timplimenta programm ta’ mmaniġjar tal-età biex tgħin l-ħaddiema aktar anzjani tagħha.
  • Ebda riżultat ieħor