Assessjar tar-riskju

L- assessjar tar-riskju hu pass fil-proċess tal-immaniġjar tar-riskju tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Permezz tiegħu jiġu identifikati riskji u perikli potenzjali li jistgħu jiġu esposti għalihom il-ħaddiema u jittieħdu deċiżjonijiet dwar miżuri protettivi u preventivi li huma meħtieġa biex jiġu implimentati. Huwa proċess dinamiku li lill-organizzazzjonijiet jippermettilhom jwaqqfu politika proattiva għall-immaniġjar ta' riskji okkupazzjonali. (Sors)