Visu vecumu darbinieku veselības veicināšana

Atgriezties
Visu vecumu darbinieku veselības veicināšana
Visu vecumu darbinieku veselības veicināšana

Izstrādātajā programmā uzmanība tika pievērsta šādiem trīs galvenajiem tematiem: uzturs, fiziskas aktivitātes un stresa mazināšana. Vienlaikus programmai vajadzēja būt, ciktāl iespējams, elastīgai, lai tā ieinteresētu pēc iespējas plašāku darbinieku loku. Gados vecākos darbiniekus ieinteresēja pārrunas un papildus veselības pārbaudes, savukārt gados jaunāko kolēģu līdzdalību, lielākā mērā nodrošināja dažādas programmas un mobilās lietotnes, kas palīdz sekot saviem veselīga uztura paradumiem vai fiziskajiem vingrinājumiem. 

Programma bija ļoti sekmīga, jo palīdzēja labāk apzināt veselīga dzīvesveida priekšrocības un uzlabot veselību un fizisko sagatavotību, un darbinieki apliecināja arī to, ka tā ir palīdzējusi mazināt stresu. Gan indivīdiem, gan katrai atsevišķai darba vietai tika nosprausti skaidri un izmērāmi mērķi, vienlaikus veicinot arī veselīgu konkurenci.

Lasīt vairāk