Vai jūs zinājāt, ka...?

Kognitīvās spējas, piemēram, inteliģence, zināšanas, valoda un sarežģītu problēmu risināšanas spējas, uzlabojas līdz pat 60 gadu vecumam.
Bioloģiskā novecošana ir tikai attāli saistīta ar personas vecumu gados. Dažu 80 gadus vecu cilvēku fiziskās un garīgās spējas ir līdzīgas daudzu 20 gadus vecu cilvēku spējām.
Lai arī daži gados vecāku cilvēku veselības aspekti atspoguļo viņu ģenētisko mantojumu, tomēr lielāko daļu veselības izmaiņu rada viņu fiziskā un sociālā vide un tas, kā vide ietekmē viņu iespējas un rīcību veselības ziņā (uzturu, fiziskas aktivitātes, smēķēšanu, alkohola patēriņu).
Līdz 2060. gadam proporcionāli visstraujāk pieaugs tādu ES iedzīvotāju skaits, kuriem ir vairāk nekā 80 gadu.
Visaugstākais paredzamais jaundzimušo vidējais mūža ilgums Eiropas Savienībā patlaban ir Spānijā (83,2 gadi), Itālijā (82,9 gadi) un Kiprā (82,5 gadi). Ir paredzams, ka Maltā cilvēkiem mūža lielāko daļu būs laba veselība (sievietēm – 72,7 gadus, un vīriešiem – 71,6 gadus).
2000. gadā visā pasaulē bija 605 miljoni cilvēku, kuriem ir 60 gadu vai vairāk, un šis skaits līdz 2050. gadam pieaugs, sasniedzot 2 miljardus. Tas gandrīz atbilst Ķīnas, ASV, Krievijas un Japānas kopējam iedzīvotāju skaitam.
close
Avots
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.