Vai jūs zinājāt, ka...?

Gados jaunākiem darbiniekiem pastāv lielāka iespēja ciest nelaimes gadījumos, bet gados vecākiem darbiniekiem pastāv lielāka iespēja gūt smagus ievainojumus vai ciest nelaimes gadījumos ar letālām sekām.
Visaugstākais tādu darbinieku nodarbinātības līmenis, kuri ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, Eiropas Savienībā 2014. gadā bija Zviedrijā (74,0 %), Vācijā (65,5 %) un Igaunijā (64,0 %).
Nākamo 50 gadu laikā tādu Eiropas iedzīvotāju skaits, kuri ir darbspējīgā vecumā, samazināsies par gandrīz 42 miljoniem (kas aptuveni atbilst gandrīz visam Spānijas iedzīvotāju kopskaitam).
Vislielākās grūtības, ar kurām saskaras darbinieki, kam ir vairāk nekā 55 gadi, ir tādas, ka viņam nav pieejamas apmācības, pastāv negatīvi stereotipi gados jaunāko kolēģu vidū, kā arī trūkst pakāpeniskas pensionēšanās iespēju.
Gandrīz piektā daļa darbinieku, kuriem ir vairāk nekā 50 gadu, netic, ka 60 gadu vecumā viņi spēs darīt to pašu darbu.
Vairāk nekā 60 % no cilvēkiem, kuriem ir vairāk nekā 50 gadu, veselības un fiziskās sagatavotības ziņā jūtas tikpat labi kā agrāk.
close
Avots
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.