Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā
Daudzvalodu e-ceļvedis ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšanai
Start tour
Kā darbojas šis e-ceļvedis?
Lūdzu, izvēlieties savu profil:
I am a employer
Es esmu darba devējs
I am a worker
Es esmu darbinieks
I am a HR Manager
Es esmu personāla speciālists
I am an OSH Professional
Es esmu darba aizsardzības speciālists
Close tour
Šī ir īsa pamācība, kas palīdzēs jums orientēties šajā vietnē.
Vai jūs esat darba devējs, darbinieks, personāla vai darba aizsardzības speciālists?
Šajā lapā jūs varat izvēlēties savu profilu.

Par šo e-ceļvedi

close

Laipni lūdzam!

Visā Eiropā gados vecāku cilvēku īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaug, cilvēkiem ir jāturpina strādāt ilgāk, un darbinieku vidējais vecums pieaug. Tādēļ ir svarīgi:

  • izveidot drošas un veselībai labvēlīgas darba vietas visu vecumu darba ņēmējiem;
  • nodrošināt, ka cilvēkiem viņu darba mūža beigās ir laba veselība.

Šis e-ceļvedis satur praktisku informāciju, ieteikumus un piemērus par darbinieku novecošanu, iespējām un izaicinājumiem, ko tā rada. Tajā arī parādīts, kā darba vietās varētu rīkoties, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar novecošanu.

Šā e-ceļveža saturs ir izstrādāts, ņemot vērā četras dažādas mērķauditorijas – darba devējus, darbiniekus, personāla speciālistus un darba aizsardzības speciālistus (mērķauditorijas šajā e-ceļvedī ietver arī darbinieku pārstāvjus un to pārstāvjus darba aizsardzības jomā, kā arī darba inspekcijas pārstāvjus) Visos e-ceļveža soļos ir iespējams pāriet uz citiem profiliem.

IZLAIST
Successivo »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Šī ir īsa pamācība, kas palīdzēs jums orientēties šajā vietnē.
First of all, you have to select your country (and language).
IZLAIST
Successivo »
Vai jūs esat darba devējs, darbinieks, personāla vai darba aizsardzības speciālists?Select your profile to access to your specific content.
IZLAIST
Successivo »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
IZLAIST
Successivo »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!