Rīcība attiecībā uz fizisko veselību

Atgriezties
Rīcība attiecībā uz fizisko veselību
Rīcība attiecībā uz fizisko veselību

Programmas mērķauditorija bija visi darbinieki visās struktūrvienībās – gan ogļraktuvēs, gan vadības birojā. Viens no programmas elementiem bija konsultēšanās/pārrunas ar darbiniekiem, kuri atgriezušies darbā pēc darba kavējuma slimības dēļ. Pārrunu mērķis bija labāk izprast, kādi ar darbu saistīti cēloņi ir pamatā darba kavēšanai slimības dēļ, kādi pielāgojumi būtu nepieciešami un kā varētu uzlabot darba apstākļus. Uzņēmums arī veica ergonomikas uzlabojumus, sniedza psiholoģisku atbalstu, nodrošināja apmācības,  padomdevējus un pārraudzītājus, kā arī nodrošināja papildus veselības pārbaudes, vakcināciju, īsus pārtraukumus un sporta aktivitātes. 

Programma palīdzēja uzlabot prevenciju un slimību konstatēšanu agrīnā stadijā, jo īpaši attiecībā uz BKAS. Tā arī samazināja darba kavējumus slimības dēļ un negadījumu skaitu.

Lasīt vairāk