Pasākumi, lai mazinātu darba kavējumus un invaliditāti slimību dēļ

Atgriezties
Pasākumi, lai mazinātu  darba kavējumus un invaliditāti slimību dēļ
Pasākumi, lai mazinātu darba kavējumus un invaliditāti slimību dēļ

Tā kā darba kavēšana slimību dēļ radīja ievērojamas izmaksas, vadība vēlējās uzlabot darbinieku veselību kopumā. Uzņēmums saprata, ka pārmaiņas ir iespējamas, ja to vēlas gan atbalstoša vadība, gan paši darbinieki. Iesaistot augstākā līmeņa vadību un darbiniekus, uzņēmumā tika kopīgi izstrādāts plāns gan darba apstākļu, gan dzīvesveida mainīšanai. Darbiniekiem, kas vecāki par 55 gadiem, tika piedāvātas šādas iespējas: elastīgs darba laika režīms, vairāk brīva laika, lai atgūtos laikā starp maiņām, kā arī pārcelšana citā amatā/pārkvalifikācija. Turklāt darbā tika rīkoti semināri par veselības uzraudzību un līdzīgiem jautājumiem. 

Vadība savukārt mācījās, kā rīkoties saistībā ar gados vecāku darbinieku problēmām. Programma palīdzēja samazināt darba kavējumus slimības dēļ un tādu darbinieku skaitu, kuriem diagnosticē arodslimības, kā arī paaugstināja pensionēšanās vecumu par trīs gadiem. Papildus minētajiem ieguvumiem, pieauga arī darbinieku apmierinātība, sasniedzot 90 %.

Lasīt vairāk