2: Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

2
Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

Novecošana un darba aizsardzība (veselība un drošība darbā)

Tiesības uz drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi

Jums ir tiesības strādāt drošā un veselībai nekaitīgā darba vietā, kurā darbiniekus nediskriminē vecuma, dzimuma vai invaliditātes dēļ (plašāka informācija). Jūsu darba devējam ir ar likumu noteikts pienākums novērtēt darba vides riskus un vajadzības gadījumā pielāgot darbu katram indivīdam, ņemot vērā šī indivīda mainīgās spējas. 

Tas nozīmē, ka risku novērtēšanā ir jāņem vērā dažas funkcionālo spēju pārmaiņas, kas ir saistītas ar novecošanu, un to sakarā ir jārīkojas, veicot korektīvus pasākumus darbā. 

Novecošana un risku novērtēšana 

Tālāk minēti daži piemēri riskiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība, ņemot vērā ar novecošanu saistītās funkcionālo spēju izmaiņas:

  • ergonomiskie riski, piemēram, atkārtotas kustības, darbības ar rokām, darbs neveiklās, neērtās un piespiedu pozās;
  • maiņu darbs;
  • karsta, auksta vai trokšņaina darba vide, vibrācija; un
  • darbs augstumā. 

Vairāk par risku novērtēšanu var uzzināt šeit.

Darba vietas pielāgošanai

Balstoties uz risku novērtēšanas rezultātiem, iespējams, jāpielāgo darba vieta, lai darba prasības labāk atbilstu darbinieku spēju izmaiņām un veselības stāvoklim.

Piemēri tam, kā veikt darba vietu pielāgošanu:

  • pielāgot esošo aprīkojumu vai nodrošināt jaunu aprīkojumu, lai likvidētu vai mazinātu darbības ar rokām, atkārtotas kustības, kas prasa fizisku piepūli, un darbu piespiedu pozās;
  • nodrošināt pielāgojamas darba vietas, kas ir piemērotas visiem tiem lietotājiem visos vecumos, kuri tās izmanto;
  • regulāri mainīt uzdevumus (uzticēt darba uzdevumus rotācijas kartībā);
  • automatizēt darba uzdevumus, kuru pamatā ir monotonas un atkārtotas darbības;
  • veikt izmaiņas maiņu grafikos; un
  • pielāgot apgaismojumu.

Šeit (darba aizsardzības speciālista modulis) ir pieejama plašāka informācija par to, kā ar novecošanu saistītas izmaiņas var ietekmēt darbinieku funkcionālās spējas un kā attiecībā uz to rīkoties darbā.

Kā es varu palīdzēt izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu? (nākamā nodaļa)