1: Novecošana un darbs

1
Novecošana un darbs

Kas man jāzina par novecošanu?

Kas man jāzina par novecošanu?

Novecošana ir komplekss un nepārtraukts process, kas sākas ar piedzimšanas brīdi un beidzas ar nāves iestāšanos. Tas ir daudzpusīgs bioloģisku, psiholoģisku un sociālu pārmaiņu process. Cilvēka vecumu parasti nosaka gados un mēnešos ( hronoloģiskais vecums), tomēr, kā minēts tālāk, vecumam ir arī citi aspekti.

Cilvēks, kam saskaņā ar viņa hronoloģisko vecumu ir 57 gadi, var justies kā 50 gadus vecs ( psiholoģiskais vecums), viņam var būt tāda veselība un fiziskā sagatavotība kā 45 gadus vecam cilvēkam ( funkcionālais vecums), un viņš var uzvesties kā 40 gadus vecs ( sociālais vecums).

Novecošanas izraisītās izmaiņas

Cilvēki novecojot mainās. Novecojot spilgtāk izpaužas vai pirmoreiz parādās tādas īpašības kā gudrība, spēja domāt stratēģiski un spriestspēja. Pieaugot vecumam, pieaug arī darba pieredze un kompetence. No otras puses, dabiskās novecošanas rezultātā mazinās dažas funkcionālās spējas (galvenokārt fiziskās un maņu spējas).

Ar novecošanu saistītās funkcionālo spēju izmaiņas nav vienveidīgas, jo tās ietekmē dažādi faktori, piemēram:

  • apkārtējās vides ietekme, tostarp darba vietā;
  • ģenētiski iedzimta uzņēmība pret slimībām;
  • dzīvesveids (uzturs, fiziskā aktivitāte, tabaka un alkohols);
  • izglītības līmenis un sociālekonomiskais stāvoklis; un
  • dzimums.

Tas nozīmē, ka vienāda hronoloģiskā vecuma indivīdu funkcionālās spējas var ievērojami atšķirties.

Ar novecošanu saistītās izmaiņas un to nozīmība darbā

Novecošanas procesā notiek funkcionālo spēju izmaiņas (piemēram, muskuļu spēka mazināšanās, redzes pārmaiņas vai izmaiņas ādas biezumā), kas var ietekmēt darbu.

Nākamajā tematā sniegta papildu informācija par izmaiņām, kas saistītas ar novecošanu, un to ietekmi uz darbu. Tajā jūs arī atradīsiet pārskatu par kontroles pasākumiem, kurus var īstenot, lai novērstu vai mazinātu riskus gados vecākiem darbiniekiem, kā arī prakses piemērus, kas varētu palīdzēt organizācijām rīkoties attiecībā uz tādām pārmaiņām darba vietā, kas saistītas ar novecošanu.