1: Novecošana un darbs

1
Novecošana un darbs

Kāpēc novecošana ir nozīmīga attiecībā uz darbu?

Kāpēc novecošana ir nozīmīga attiecībā uz darbu?

Eiropas iedzīvotāji noveco – gados vecāku cilvēku īpatsvars pieaug straujāk, salīdzinot ar gados jaunāku cilvēku grupām. Tādu cilvēku skaits, kuriem ir 65 gadi vai vairāk, līdz 2080. gadam pieaugs gandrīz divreiz, salīdzinot ar pašreizējo skaitu, un šī grupa veidos vienu trešdaļu no Eiropas iedzīvotāju kopskaita.  

Zemāk ietvertais grafiks parāda, kā vidējais vecums ir pieaudzis pēdējās desmitgadēs un kā tas turpinās pieaugt.  

Vidējais vecums: ES vidējais rādītājs laikā posmā no 1960. līdz 2060.gadam

Iedzīvotāju novecošana ir cieši saistīta ar darbaspēka novecošanu. Darba tirgū iekļaujas arvien mazāk gados jaunu cilvēku, savukārt darbaspēka īpatsvars, ko veido gados vecāki cilvēki (55-64 gadu vecumā), palielinās.

Darbspējīgo iedzīvotāju vecuma struktūra (1990-2060)

Ņemot vērā "gados vecāku darbinieku" pieaugošo īpatsvaru, arvien svarīgāk ir domāt par novecošanu darbā un jo īpaši izprast saistību starp darbu un vecumu. Daudzas valstis pēdējos gados ir paaugstinājušas pensionēšanās vecumu un patreiz meklē veidus, kā palīdzēt cilvēkiem turpināt strādāt ilgāk. Arvien vairāk cilvēkiem būs jāstrādā līdz lielākam vecumam, un tādēļ labas veselības saglabāšana strādājot ir vēl svarīgāka nekā līdz šim.

Plašāka informācija par novecošanu (nākamā nodaļa)