Individuālu un konkrētiem apstākļiem piemērotu plānu izstrādāšana

Atgriezties
Individuālu un konkrētiem apstākļiem piemērotu plānu izstrādāšana
Individuālu un konkrētiem apstākļiem piemērotu plānu izstrādāšana

Programmas mērķauditorija bija darbinieki, kas ir vecāki par 50 gadiem un bieži kavē darbu vai ilgstoši nav bijuši darbā. Darbinieki, kas brīvprātīgi pieteicās piedalīties programmā, sīki un padziļināti pārrunāja jautājumus ar savu pārraudzītāju (izmantojot īpaši izstrādātas jautājumu anketas), lai apzinātu savu darba uzdevumu labos un sliktos aspektus. Kopā ar personāla speciālistiem tika izstrādāti jauni, darbinieku spējām piemērotāki darba uzdevumu apraksti, un viņiem tika sniegta praktiska apmācība darba vietā. Darbinieki, kuriem gandarījumu sniedz darba pienākumu sociālais aspekts, uzņēmās darba uzdevumus, kas ietver saskarsmi ar klientiem, savukārt citi labprātāk uzņēmās uzdevumus plānošanas vai drošības jomās. 

Pilotprojektā piedalījās seši darbinieki, no kuriem pieci atsāka darbu ar jauniem uzdevumiem, ko, sadarbojoties ar personāla speciālistiem, viņi paši sev bija noteikuši. Turklāt darba kavēšana samazinājās par 47 %. Tā kā darbinieki varēja pievērsties tiem darba aspektiem, kas viņiem patīk, kopējā darbinieku motivācija ievērojami paaugstinājās, un līdz ar to paaugstinājās klientu apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt vairāk