Rehabilitācija

Rehabilitācija ir process, kura mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju atgūt un saglabāt savas fiziskās, maņu, intelektuālās, psiholoģiskās un sociālās funkcijas optimālā līmenī.

Risku novērtēšana

Darba vides risku novērtēšana ir process, kura ietvaros tiek pārbaudītas darba vietas, nosaka tajās riska faktorus, izlemjot, kādi riska faktori rada vai var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai, kā arī to, kādi darba aizsardzības pasākumi jāveic  risku novēršanai vai samazināšanai. Tas ir dinamisks process, kas palīdz organizācijai preventīvi novērts darba vides riska faktoru iedarbību.  (Avots)