Psiholoģiskais vecums

Psiholoģiskais vecums ir vecums, atbilstoši kuram cilvēks jūtas, rīkojas un uzvedas. Tas ir subjektīvs un balstīts uz cilvēka pašnovērtējumu.

Psihosociālie riski

Psihosociālie riski ir tādi darba plānošanas, darba organizācijas un pārvaldības aspekti, un to sociālais un vides konteksts, kuri varētu radīt psiholoģisku vai fizisku kaitējumu. Tādas problēmas, kā ar darbu saistīts stress, vardarbība un aizskaršana darba vietā, ir saistītas ar psihosociālajiem riskiem (Avots)