Nodarbinātības iespējas

Nodarbinātības iespējas var definēt kā "nodarbinātības iespējamības kvalitāti" vai "tādu faktoru kombināciju, kuri ļauj iegūt darbu, saglabāt to un piedzīvot savas karjeras virzību".