Gada darba laika uzskaites stundas

Gada darba laika stundu uzskaites sistēmas ļauj aprēķināt un plānot darbinieku darba laiku (un samaksu) viena gada laikā. Gada darba laika uzskaites stundu analīze var palīdzēt piemērot un plānot elastīgu darba laiku. (Avots)

Garīgā veselība

Garīgā veselība ir labsajūtas stāvoklis, kurā persona spēj apzināties savas spējas, tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, produktīvi strādāt un atbalstīt tuvāko cilvēku loku un sabiedrību.  (Avots)