Funkcionālais vecums

Funkcionālais vecums tiek attiecināts uz cilvēka funkcionālās veselības un fiziskās sagatavotības līmeni, salīdzinot ar citiem tāda paša hronoloģiskā vecuma un tā paša dzimuma cilvēkiem.

Fizioloģiskais vecums

Fizioloģiskais vai bioloģiskais vecums ir rādītājs, pēc kura nosaka, cik labi vai slikti cilvēks funkcionē, ņemot vērā hronoloģisko vecumu.