Darba vietas dalīšana

Tās ir darba attiecības, kurās viens darba devējs pieņem darbā divus (vai vairākus) darbiniekus vienas darba vietas pienākumu izpildei. Tas ir nepilna darba laika darba veids, ar ko nodrošina, ka dalītā darba pienākumiem vienmēr būs pieejams izpildītājs.  (Avots)

Darba vides riski

Darba vides risks ir jebkuras  situācijas vai darbības, kas var radīt kaitējumu darbiniekiem, izraisot traumu, saslimšanu vai abas no minētajām sekām.  (Avots)

Darbaspējas

Darbaspējas var raksturot kā līdzsvaru starp indivīda resursiem un ar darbu saistītiem faktoriem. Darbaspējas ietekmē arī vide ārpus darba. Indivīda resursi ietver šādus elementus: 1) veselība un funkcionālās spējas; 2) kompetence un prasmes; 3) vērtības, attieksme un motivācija. Darbs ietver darba saturu, darba vidi, darba organizāciju un vadību. (Avots)