1
Novecošana un darbs

Šajā tematā apkopota informācija par dažādiem novecošanas aspektiem un tās iespējamo ietekmi uz darbu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Paturi prātā