2: Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

2
Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms
 

Senėjimas ir darbuotojų sauga ir sveikata

Teisė į saugią ir sveikatai palankią darbo aplinką

Jūs turite teisę dirbti saugioje ir sveikatai palankioje darbo aplinkoje, nepatiriant diskriminacijos dėl amžiaus, lyties ar neįgalumo (daugiau informacijos). Įstatymai įpareigoja darbdavį atlikti profesinės rizikos vertinimą ir, jei reikia, pakeisti darbo sąlygas pagal pasikeitusius darbuotojo gebėjimus.

Tai reiškia, kad tam tikri su senėjimu susiję funkcinių gebėjimų pokyčiai turi būti įvertinti atliekant profesinės rizikos vertinimą ir kontroliuojami prevencinėmis priemonėmis.

Senėjimas ir profesinės rizikos vertinimas

Dėl senėjimo keičiantis funkciniams gebėjimams būtina, be kita ko, ypatingą dėmesį skirti tokiems dalykams, kaip:

  • Ergonominiai pavojai, pavyzdžiui, pasikartojantys judesiai, krovinių tvarkymas rankomis, neįprasta, nepatogi ar statiška darbo poza;
  • Darbas pamainomis;
  • Karštis, šaltis, triukšmas ir vibracija darbo vietoje;
  • Darbas aukštyje. 

Daugiau informacijos apie profesinės rizikos vertinimą čia.

Darbo vietos pritaikymas asmeniui

Priklausomai nuo profesinės rizikos vertinimo rezultatų, gali tekti imtis priemonių dėl darbo vietos pritaikymo darbuotojams, kad darbo reikalavimai geriau atitiktų pasikeitusius darbuotojo gebėjimus ir sveikatos būklę.

Prisitaikymo pavydžiai:

  • Esamos įrangos pritaikymas arba aprūpinimas nauja įranga, kad sumažėtų arba neliktų krovinių tvarkymo rankomis, pasikartojančių ir prievartinių judesių, neįprastos darbo pozos.
  •  Darbo vietų, tinkančių visų amžiaus grupių darbuotojams, kūrimas;
  • Reguliarus užduočių keitimas (užduočių rotacija);
  • Rutininių ar monotoniškių užduočių automatizavimas;
  • Pamainų organizavimo pakeitimas;
  • Apšvietimo pritaikymas.

Čia (DSS specialisto modulis) galite paskaityti, kaip su senėjimu susiję pokyčiai veikia darbuotojo funkcinius gebėjimus ir galimus sprendimus darbe. 

Kaip prisidėti prie saugios ir sveikos darbo aplinkos sukūrimo? (kitas skyrius)