Pritaikytų, individualių planų rengimas

Grįžti
Pritaikytų, individualių planų rengimas
Pritaikytų, individualių planų rengimas

Programa buvo konkrečiai skirta vyresniems nei 50 metų darbuotojams, kurie dažnai neateidavo į darbą arba ilgą laiką nedirbo. Programoje dalyvauti pasisiūlę darbuotojai turėjo kartu su vadovu išsamiai ir detaliai aptarti  teigiamus ir neigiamus jų pareigybių aspektus (papratai naudojant tam iš anksto paruoštus šablonus). Kartu su  žmogiškųjų išteklių specialistu darbuotojai parengė naują pareigybės aprašą, kuris labiau atiko jų gebėjimus, jiems buvo organizuoti mokymai darbo vietoje. Pavyzdžiui, darbuotojai, kuriems patiko jų darbo socialinis aspektas, pradėjo dirbti su klientais, tuo tarpu kiti užsiėmė planavimu arba saugumu.

Penki iš šešių programoje dalyvavusių darbuotojų grįžę į darbą pradėjo dirbti pagal naują pareigybių aprašą, kurį jie parengė kartu su  žmogiškųjų išteklių specialistu. Be to, darbuotojų nebuvimo darbe lygis sumažėjo 48 proc. Darbuotojai galėjo susitelkti į tuos darbo aspektus, kurie jiems patiko, bendra darbuotojų motyvacija ženkliai padidėjo, kaip ir klientų pasitenkinimas paslaugomis.

Daugiau informacijos