Kuravimo sistema

Grįžti
Kuravimo sistema
Kuravimo sistema

Įmonėje buvo suburta darbo grupė, kuri turėjo parengti lygybę propaguojančią įmonės kultūrą, kuri remtųsi kuravimo programa. Kuravimo sistema, kartu su lygybės propagavimu tarp darbuotojų, garantavo, kad žinių perdavimas padės jauniems darbuotojams vertinti vyresnių kolegų patirtį. Į sistemą buvo įtraukti visų amžių ir rangų darbuotojai, kurie buvo skatinami dalintis visomis žiniomis, įskaitant ir „neišreikštomis žiniomis“, kurios įgyjamos su ilgalaike patirtimi. Visi, kurie dalyvavo kuravime, reguliariai bendravo su vadovais, siekiant užtikrinti, kad programa atitiktų lūkesčius. Atviras bendravimas buvo labai svarbus gerinant darbuotojų nuotaiką, didinant vieni kitų įgūdžių ir vaidmenų vertinimą.

Šios sistemos dėka jauni darbuotojai pradėjo labiau gerbti vyresnius kolegas, atsirado geresnis supratimas, kodėl kartais užduotys skiriamos pagal fizinius pajėgumus. Svarbiausia yra tai, kad lankstaus darbo grafiko vyresniems nei 55 m. darbuotojams įvedimas neturėjo neigiamų pasekmių darbo  aplinkai. Jaunesni darbuotojai jautėsi išmokę naudingų įgūdžių iš vyresnių kolegų, todėl dirbo veiksmingiau ir pasiekė geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Dėl geresnių įgūdžių padidėjo judumas įmonės viduje (keitėsi vaidmenys ir atsakomybės darbe), darbuotojų išlaikymas ir buvo užtikrintas gamybos operacijų tęstinumas.

Daugiau informacijos