4: Grįžimas į darbą

4
Grįžimas į darbą

Koks mano vaidmuo grįžimo į darbą procese?

Žinokite savo teises

Darbdavys privalo vienodai elgtis su visais darbuotojais ir tinkamai atsižvelgti į asmenų su negalia poreikius. Tai reiškia, kad darbdavys turi imtis visų reikiamų priemonių, kad negalią turintys asmenys galėtų įsidarbinti ir dirbti.

Svarbu žinoti savo teises ir susipažinti su įmonės grįžimo į darbą politika, jei tektų susirgti ar susižeisti.

Svarbu bendradarbiauti

Kad grįžimas į darbą būtų sėkmingas, paprastai reikalingas bendradarbiavimas tarp darbuotojo, darbdavio, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovo. Jūsų darbdavys turėtų kartu su jumis, jūsų gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu parengti grįžimo į darbą planą, atsižvelgiant į jūsų galimybes.

Jei esate nedarbingas dėl ligos ilgą laiką, pasistenkite nuo pat pradžių palaikyti ryšį su darbdaviu. Pavyzdžiui:

  • Nuolat skambinkite telefonu arba rašykite elektroninius laiškus; 
  • Prašykite, kad jums praneštų apie tai, kas vyksta darbe;
  • Susitarkite, ką apie jūsų ligą ar neįgalumą galima pasakoti kolegoms, o kas turi būti laikoma paslaptyje.

Aktyvus dalyvavimas grįžimo į darbą procese ir motyvacija kaip galima greičiau grįžti į darbą yra svarbūs veiksniai lemiantys proceso sėkmę.

Geros praktikos pavyzdžiai