1: Senėjimas ir darbas

1
Senėjimas ir darbas
 

Kodėl senėjimas aktualus darbingumui?

Europos gyventojų senėjimas

Europos gyventojų senėjimas – vyresnio amžiaus asmenų dalis auga greičiau nei jaunesnio amžiaus asmenų grupės. Iki 2080 m. 65 m. ir vyresnių asmenų skaičius, lyginant su dabartimi, didės beveik dvigubai ir sudarys trečdalį Europos gyventojų.

Kaip matyti iš žemiau esančio grafiko, amžiaus vidurkis per pastaruosius dešimtmečius ženkliai didėjo ir pagal prognozes didės.

 Vidutinis amžius: ES vidurkis nuo 1960 iki 2060

Darbo jėgos senėjimas yra neatsiejamas nuo gyventojų senėjimo. Į darbo rinką įsilieja mažiau jaunų žmonių, o vyresnio amžiaus (55–64 metų) darbuotojų dalis didėja.

 Dirbančių gyventojų pasiskirstymas pagal amžių (1990-2060)

Didėjant „ vyresnio amžiaus darbuotojų“ skaičiui, tampa vis svarbiau galvoti apie darbo jėgos senėjimą ir ypač suprasti ryšį tarp darbo ir amžiaus. Pastaraisiais metais daugelyje šalių buvo prailgintas pensijinis amžius, ieškoma būdų, kaip padėti žmonėms likti ilgiau darbo rinkoje Iki senatvės turės dirbti vis daugiau žmonių, o tai reiškia, kad sveikatos išsaugojimo darbe klausimas yra kaip niekada aktualus.

Daugiau informacijos apie senėjimą (kitas skyrius)