2: Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

2
Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

Kaip prisidėti prie saugios ir sveikatai palankios darbo aplinkos sukūrimo?

Pagal įstatymus darbdavys privalo konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais, leisti jiems dalyvauti diskusijose saugos ir sveikatos darbe klausimais, o darbuotojai ir jų atstovai turi teisę teikti pasiūlymus. Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovai turi teisę reikalauti darbdavio imtis priemonių ir teikti pasiūlymus, kaip sumažinti riziką darbuotojams ir eliminuoti pavojaus šaltinį.

Idealiu atveju darbuotojas turėtų būti įtrauktas į profesinės rizikos vertinimą ir dalyvauti priimant sprendimus dėl patobulinimų ir būtinų pritaikymų.

Rizikos darbe nustatymas

Rizikos vertinimas leidžia darbuotojui ir jo kolegoms pasidalinti tiesiogine patirtimi apie:

  • Darbo aplinką; 
  • Darbo organizavimą; 
  • Kitus dalykus, turinčius poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • Rizikos pašalinimą ar sumažinimą. 

Svarbu dalyvauti ne tik rizikos vertinime, bet ir nuolatos su tiesioginiais vadovais ir darbuotojų atstovais keistis nuomone ir idėjomis apie darbo vietos pagerinimą.

Geros praktikos pavyzdžiai

Daugiau apie gyvenimo būdo poveikį sveikatai kitoje temoje.