1: Senėjimas ir darbas

1
Senėjimas ir darbas

Ką mes turime žinoti apie senėjimą?

Skirtingi senėjimo aspektai

Senėjimas – tai sudėtingas tęstinis procesas, kuris prasideda gimimu ir baigiasi mirtimi. Tai daugialypis biologinių, psichologinių ir socialinių pokyčių procesas. Žmogaus amžius paprastai yra nusakomas metais ir mėnesiais ( chronologinis amžius), tačiau yra ir kitų amžiaus aspektų:

Pagal chronologinį amžių 57 metų asmuo gali jaustis 50-ies ( psichologinis amžius), pagal sveikatos būklę prilygti 45-čiui ( funkcinis amžius), o elgtis kaip 40-metis ( socialinis amžius). 

Pokyčiai dėl senėjimo

Vyresniame amžiuje žmonės keičiasi. Tokios savybės kaip išmintis, strateginis mąstymas, gebėjimas svarstyti bėgant metams pasireiškia pirmą kartą arba sustiprėja. Darbo patirtis ir žinios taip pat kaupiasi su metais. Iš kitos pusės, kai kurie funkciniai gebėjimai (daugiausia fiziniai ir jutiminiai) dėl natūralaus senėjimo proceso nusilpsta.

Funkcinių gebėjimų pokyčiai dėl amžiaus būna nevienodi, nes juos veikia įvairūs veiksniai, pavyzdžiui:

  • Aplinkos poveikis, įskaitant darbo vietos poveikį;
  • Genetinis polinkis į ligas;
  • Gyvenimo būdas (mityba, fizinė veikla, tabakas ir alkoholis);
  • Išsilavinimas ir socialinis-ekonominis statusas; 
  • Lytis.

Tai reiškia, kad to paties amžiaus asmenų funkciniai pajėgumai gali ženkliai skirtis.

Su amžiumi susiję pokyčiai ir jų poveikis darbingumui

Funkcinių gebėjimų pokyčiai (pavyzdžiui, raumenų jėgos sumažėjimas, regėjimo pokyčiai, odos plonėjimas) pasireiškia kaip senėjimo proceso dalis ir gali turėti įtakos darbingumui.

Kitoje temoje pateikiama daugiau informacijos apie su amžiumi susijusius pokyčius ir jų poveikį darbingumui. Čia taip pat apžvelgiamos prevencinės priemonės, kurias įgyvendinus sumažėtų arba išnyktų rizika vyresnio amžiaus darbuotojams, taip pat pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip organizacijoms susidoroti su pokyčiais dėl amžiaus darbo vietoje.