Geroji praktika

Daugiau informacijos
Dalintis
Nedidelėje paslaugų šeimoms organizacijoje dirbo tik moterys, kurios kentė nuo didelio streso ir išsekimo, kadangi darbas buvo sunkus emocine prasme. Reikėjo rasti būdą, kaip pagerinti darbo sąlygas ir sumažinti darbuotojų kaitą.
Oro uosto bendrovė turi 500 darbuotojų, iš jų daugiau nei pusė dirba pamainomis. Pastaraisiais metais bendrovė pastebėjo, kad didėja neatėjimo į darbą dėl ligos ir profesinio neįgalumo problema. Vadovai pradėjo įgyvendinti programą, kurios tikslas - pagerinti bendrą darbuotojų sveikatą, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą taikant viso gyvenimo perspektyvos požiūrį.
Didelė tarptautinė bendrovė, siekdama sukurti saugias darbo vietas visų amžiaus grupių darbuotojams, pradėjo įgyvendinti sveikatingumo skatinimo programą. Vadovai suprato, kad darbuotojus motyvuoja skirtingi dalykai ir nusprendė sukurti programą, kurioje kiekvienas rastų kažką sau.
Cemento įmonėje dirba apie 200 darbuotojų, beveik trečdalis jų vyresni nei 50 m. Kadangi vyresniems darbuotojams kyla didesnė nelaimingų atsitikimų darbe rizika, įmonė norėjo susitelkti į tai, kad darbo vieta taptų saugi visoms amžiaus grupėms.