Ar žinote, kad ....?

Jaunesni darbuotojai yra linkę dažniau patirti nelaimingus atsitikimus, tačiau vyresnio amžiaus darbuotojai dažniau patiria sunkius ar mirtimi pasibaigusius nelaimingus atsitikimus.
2014 m. didžiausias 55–64 m. asmenų užimtumo lygis tarp ES šalių buvo Švedijoje (74,0%), Vokietijoje (65,5%) ir Estijoje (64,0%).
Per artimiausius 50 metų darbingo amžiaus žmonių skaičius Europoje sumažės beveik 42 mln. (tai prilygsta beveik visos Ispanijos gyventojų skaičiui).
Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria vyresni nei 55 metų amžiaus darbuotojai Europoje, yra negalėjimas dalyvauti mokymuose, tarp jaunesnių kolegų gajūs neigiami stereotipai ir negalėjimas palaipsniui išeiti į pensiją.
Beveik 1 iš 5 vyresnių nei 50 metų darbuotojų netiki, kad sulaukęs 60 metų dirbs tą patį darbą.
Daugiau nei 60 proc. vyresnių nei 50 metų žmonių jaučiasi esantys tokios pat būklės, kaip ir anksčiau.
close
Šaltinis
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.