Az idősödő munkavállalók foglalkoztathatósági hajlandóságának elősegítése érdekében megtett egészségvédelmi

Vissza
Az idősödő munkavállalók foglalkoztathatósági hajlandóságának elősegítése érdekében megtett egészségvédelmi
Az idősödő munkavállalók foglalkoztathatósági hajlandóságának elősegítése érdekében megtett egészségvédelmi

A MAVIR ZRt. a hazai energiaszektor meghatározó szereplője.

A Társaság alállomási területen foglalkoztatott munkavállalóinak 60 %-a 50 év feletti. A távvezetéki területen a kollégák 39 %-a tartozik az 50 év felettiek körébe.

A MAVIR ZRt. munkavédelmi stratégiája 3 részterületet foglal magában, mely területek egészen a fiatal munkavállalók egészségmegőrzésétől az idősödő korosztály biztonságos munkavégzésének biztosításáig terjednek.

Egészségmegőrzés:

1. Kollégáink részére egy orvosi centrum széleskörű szolgáltatásai napi 24 órában biztosítottak.

2. A rekreációjának elősegítése érdekében üdülés támogatást nyújtunk.

3. Cafetéria kereten kívül a Társaság minden munkavállalója részére havi rendszerességgel önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, önsegélyező pénztári befizetést és önkéntes egészségpénztári befizetést biztosít.

4. 2009-től megrendezésre kerülő Családi Nap számos sportág kipróbálására, széleskörű szűrővizsgálatokra nyújt lehetőséget.

Technológiai fejlesztések, a munkakörnyezet javítás:

1. Minden vezetékfelügyelőségi gépjárművön biztosítunk automata defiblirrátort, melynek kezelésére a kollégák speciális oktatást kaptak.

2. A mobil defiblirrátor a távvezetéki autókon kívül minden alállomás területén biztosított.

3. GPS alapú személyvédelmi rendszer . Speciális funkciókat is tartalmaz a rendszer, így például pánikgombot, rendelkezik gyorsulásérzékelés funkcióval és észleli a mozdulatlanságot.

4. A munkaterület megfelelő megvilágítása érdekében a szokványos fejlámpákon túl mobil ballonlámpákat biztosítunk.

5. Kollégáink sisakba épített csontmikrofont használnak, melynek URH rádiója a hónalj alatt helyezkedik el és a felkar testhez szorításával hozható működésbe.

Belső kommunikációs csatornák fejlesztése:

1. Krízisakadémia 2011-ben jött létre, az évről évre feldolgozott témák mind hozzájárulnak a munkavédelmi szemlélet fejlesztéséhez.

2. Safe drive képzés a gépjárműbalesetek számának csökkentése érdekében

 

Sikertényezők:

A fejlesztéseknek köszönhetően a kollégák táppénzben eltöltött napjai, illetve a munkabalesetek száma lényegesen visszaestek.

 

A MAVIR ZRt. sikertényezőnek tekinti, hogy kollégáit hosszú időn keresztül a szervezeten belül tudja tartani. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az idősödő munkavállalók számának aránya, akik már pályájuk kezdetétől fogva a villamosenergia-ipar ezen szektorában végeznek munkát.