Ψυχική υγεία

Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ατομικής ευημερίας κατά την οποία το κάθε άτομο καταφέρνει να εκπληρώσει όλα όσα ανταποκρίνονται στις ικανότητές του/της, μπορεί να αντιμετωπίσει τις φυσιολογικές στρεσογόνες καταστάσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του. (Πηγή)

Ψυχολογική ηλικία

Η ψυχολογική ηλικία είναι πόσο χρονών αισθάνεται, ενεργεί και συμπεριφέρεται κάποιος. Είναι υποκειμενική και βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση κάθε ατόμου.

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να οριστούν ως οι πτυχές του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διαχείρισης της εργασίας, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλαισίων της, που μπορούν να προκαλέσουν ψυχολογική, κοινωνική ή σωματική βλάβη. Θέματα όπως το εργασιακό άγχος, η βία ή/και η παρενόχληση στους χώρους εργασίας συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. (Πηγή)