Φυσιολογική ηλικία

Η φυσιολογική ή βιολογική ηλικία αποτελεί μια ένδειξη για το πόσο καλά ή άσχημα λειτουργεί το σώμα σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία.