Μυοσκελετικές παθήσεις

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία αναφέρονται σε προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τους μύες, τους τένοντες, τους συνδέσμους, τους χόνδρους, το αγγειακό σύστημα, τα νεύρα ή άλλους μαλακούς ιστούς και τις αρθρώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία αφορούν σε επαναλαμβανόμενες και επίπονες κινήσεις κατά την εργασία. Αυτά τα προβλήματα υγείας περιλαμβάνουν από δυσφορία, μικρούς ή μεγάλους πόνους έως πιο σοβαρές ιατρικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη αναπηρία. (Πηγή)

ΜΑΠ

ΜΑΠ, δηλαδή μέσα ατομικής προστασίας, είναι οποιαδήποτε είδη εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για να φορούν ή να φέρουν οι εργαζόμενοι (π.χ. είδη ένδυσης, κράνη, γυαλιά) για να τους προστατεύουν από έναν ή περισσότερους παράγοντες/πηγές κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία τους στους χώρους εργασίας, καθώς και κάθε προσθήκη ή εξάρτημα που αποσκοπεί στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Οι παράγοντες/πηγές κινδύνου που καλύπτει ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι, μεταξύ άλλων, φυσικοί ηλεκτρικοί, λόγω θερμότητας, χημικοί, βιολογικοί ή παράγοντες/πηγές κινδύνου λόγω αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι σχετικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας (π.δ. 396/1994). (Πηγή)