Λειτουργική ηλικία

Λειτουργική ηλικία είναι το επίπεδο λειτουργικής φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, σε σύγκριση με άλλα άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και φύλου.