Καθιστική εργασία

Αναφέρεται σε θέσεις που απαιτούν ελάχιστες κινήσεις και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η καθιστική εργασία συχνά απαιτεί από τον εργαζόμενο να παραμένει σε καθιστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κοινωνική ηλικία

Η κοινωνική ηλικία αντανακλά τις πολιτιστικές και κοινωνικές προσδοκίες για το πώς θα πρέπει οι άνθρωποι να ενεργούν σε μια ορισμένη ηλικία. Πρόκειται για μια εκτίμηση των δυνατοτήτων ενός ατόμου σε κοινωνικές καταστάσεις που σχετίζονται με τα συνήθη πρότυπα.