3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

3
Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

Πώς μπορεί ο χώρος εργασίας να εξασφαλίσει την προαγωγή της υγείας

Όπως εξηγήθηκε στο προηγούμενο θέμα, ο εργοδότης σας οφείλει να σας παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Οι εργοδότες μπορούν όμως να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να αντιμετωπίσουν την υγεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσω της προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή ενός υγιούς προσωπικού τρόπου ζωής στους εργαζόμενούς τους, παρέχοντας τους ευνοϊκές για την υγεία συνθήκες εργασίας και ένα περιβάλλον εργασίας που θα προαγάγει την υγεία. 

Παραδείγματα για το πώς οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας είναι τα εξής: 

  • παρέχοντας εκπαίδευση για την υγεία και για θέματα που σχετίζονται με την υγεία,
  • παρέχοντας ιατρικούς ελέγχους,
  • εξασφαλίζοντας καλή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, π.χ. επιτρέποντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως εργασία από το σπίτι (τηλεργασία) (ΕΣΣΕ 2006-2007, Παράρτημα Β),
  • προάγοντας την υγιεινή διατροφή, π.χ. παρέχοντας υγιεινές επιλογές τροφίμων στο κυλικείο,
  • προάγοντας τη σωματική άσκηση, π.χ. με την τοποθέτηση λουτρών (ντους), ώστε να μπορείτε να πάτε για τρέξιμο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος ή υποστηρίζοντας οικονομικά την οργάνωση δράσεων αναψυχής,
  • προάγοντας την επαγγελματική εξέλιξη και
  •  οργανώνοντας προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου. 

Μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς τρόπους με τους οποίους ο εργοδότης σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς; Γιατί δεν τους συζητάτε μαζί του και να τον ενθαρρύνετε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγείας στο εργασιακό σας περιβάλλον;

Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω την υγιή γήρανσή μου; (Επόμενη ενότητα)

Παραδείγματα προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας