Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)

Πίσω
Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)
Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)

Η εταιρεία συγκρότησε μια ομάδα δράσης με σκοπό την ανάπτυξη νοοτροπίας  ισότητας που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την προαγωγή της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων, το σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης εξασφάλιζε ότι η μεταφορά γνώσης θα βοηθούσε τους νεότερους εργαζόμενους να εκτιμήσουν την εμπειρία των γηραιότερων συναδέλφων τους. Ως εκ τούτου, εργαζόμενοι όλων των ηλικιών και επιπέδων συμπεριλήφθηκαν και παρακινήθηκαν να μοιραστούν όλες τις γνώσεις, καθώς και τις «σιωπηρές γνώσεις» που απέκτησαν από την μακροχρόνια εμπειρία τους. Όλοι όσοι συμμετείχαν στη διεξαγωγή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, πραγματοποιούσαν τακτικές συναντήσεις με τη διοίκηση για να βεβαιωθούν ότι το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες και τους στόχους του. Η ανοιχτή επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την τόνωση του ηθικού των εργαζομένων και την εκτίμηση των δεξιοτήτων και των ρόλων των άλλων. 

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι ανέφεραν καλύτερα επίπεδα αυτοεκτίμησης έναντι των νεότερων συναδέλφων τους και κατανόησαν καλύτερα γιατί τα καθήκοντα ανατίθεντο ορισμένες φορές με βάση τη φυσική ικανότητα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εισαγωγή ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών δεν δημιούργησε αρνητική ατμόσφαιρα στο εργασιακό περιβάλλον. Οι νεότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι έμαθαν χρήσιμες δεξιότητες από τους γηραιότερους συναδέλφους τους, γεγονός που τους βοήθησε να γίνουν πιο αποδοτικοί και βελτίωσε την ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής τους ζωής. Η βελτίωση των δεξιοτήτων συνολικά στην εταιρεία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής κινητικότητας (αλλαγές στους ρόλους και τις ευθύνες εργασίας), βελτίωσε την παραμονή των εργαζομένων και εξασφάλισε τη συνέχεια στις εργασίες παραγωγής.

Διιαβάστε περισσότερα