Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας

Πίσω
Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας
Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας

Κατά την αξιολόγηση των επιμέρους θέσεων εργασίας και την οργάνωση της εργασίας εντοπίστηκαν προβλήματα. Η εταιρεία προσέλαβε, επίσης, έναν εξωτερικό σύμβουλο για να παρατηρήσει τουν χώρους εργασίας και να προτείνει καλύτερες μεθόδους εργασίας. Ο εργοδότης επένδυσε σε νέα, πιο αθόρυβα, μηχανήματα και καλύτερο φωτισμό. Η οργάνωση της εργασίας βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα να μειωθεί η σωματική καταπόνηση. 

Όχι μόνο μειώθηκαν τα ποσοστά απουσιών, αλλά αυξήθηκε επίσης η ακρίβεια και η ποιότητα των προϊόντων λόγω της βελτίωσης του φωτισμού, ενώ τα παράπονα των εργαζομένων και των πελατών μειώθηκαν κατά 70%.

Διιαβάστε περισσότερα