Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας

Πίσω
Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας
Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας

Λόγω του υψηλού κόστους που υφίσταται για τις απουσίες λόγω ασθένειας, η διοίκηση ήθελε να βελτιώσει τη γενική κατάσταση της υγείας του προσωπικού της. Αναγνώρισε ότι η αλλαγή θα προέκυπτε τόσο από την καλλιέργεια ενός υποστηρικτικού κλίματος από την πλευρά της εταιρείας όσο και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η εταιρεία ζήτησε τη συμμετοχή τόσο της ανώτερης διοίκησης όσο και των εργαζομένων για να δημιουργήσουν από κοινού ένα σχέδιο αλλαγής τόσο των συνθηκών εργασίας όσο και του προσωπικού τρόπου ζωής των εργαζομένων. Για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών, προβλέφθηκαν ευέλικτες μορφές εργασίας, αύξηση του χρόνου άδειας για αποκατάσταση μεταξύ των βαρδιών και μεταφορά/επανεκπαίδευση όπου ήταν δυνατόν. Επιπλέον, στους χώρους εργασίας πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως σεμινάρια παρακολούθησης της υγείας και άλλα σχετικά θέματα. 

Η διοίκηση εκπαιδεύτηκε επίσης στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους. Το πρόγραμμα οδήγησε στη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας και του αριθμού των εργαζομένων που πάσχουν από επαγγελματική ανικανότητα, καθώς και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τρία έτη. Αυτό επέφερε βελτίωση του ποσοστού ικανοποίησης των εργαζομένων στο 90%.

Διιαβάστε περισσότερα