Καλές πρακτικές

Διιαβάστε περισσότερα
Κοινή χρήση
Μια επιχείρηση λιανικής απασχολεί πάνω από 600 εργαζόμενους, εκ των οποίων το 20% είναι άνω των 57 ετών. Οι γραμμές παραγωγής περιλαμβάνουν καθήκοντα με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, επομένως η πρόσληψη και εκπαίδευση νέων εργαζομένων συνεπάγεται υψηλό κόστος. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παραγωγής και η μείωση του ρυθμού εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας, καθώς και για να αποφευχθεί η μείωση σε πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, η εταιρεία εισήγαγε ένα σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης.
Ένα εργοστάσιο ραπτικής που απασχολούσε 3000 άτομα δέχθηκε παράπονα από τους εργαζόμενούς του σχετικά με την εργασία και τις συνθήκες εργασίας τους. Εκτελούσαν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και υφίσταντο καταπόνηση των ματιών, ενώ ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι σε θόρυβο και σε κραδασμούς. Εξαιτίας αυτού, η ποιότητα της εργασίας τους μειώθηκε, γεγονός που οδήγησε σε παράπονα από τους πελάτες. Η εταιρεία αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα βελτιώνοντας το περιβάλλον εργασίας.
Μια μικρή επιχείρηση κατασκευής στεγών παρουσίαζε υψηλά ποσοστά προβλημάτων σωματικής υγείας των εργαζομένων της, καθώς αυτοί πραγματοποιούσας βαριές εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Καθώς οι εργαζόμενοί της γερνούσαν, οι τρεις στους δέκα έμεναν τακτικά στο σπίτι και έπαιρναν αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμών και μακροχρόνιων μυοσκελετικών παθήσεων. Η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να βρει μια λύση στο πρόβλημα.
Τα περισσότερα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε μια εταιρεία ειδών ελαιοχρωματισμού είναι άνω των 55 ετών. Εξ αιτίας των υψηλών ποσοστών απουσίας λόγω ασθένειας και πρόωρης συνταξιοδότησης του προσωπικού, η εταιρεία αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού. Η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας για τη στήριξη των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων της.
  • Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα