Γνωρίζατε ότι...

Γνωστικές δεξιότητες, όπως η νοημοσύνη, η γνώση, η γλώσσα και πολύπλοκες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, πιθανόν να εξελίσσονται μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Η βιολογική γήρανση σχετίζεται έμμεσα μόνο με τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου. Κάποιοι ογδοντάρηδες έχουν σωματικές και ψυχικές ικανότητες αντίστοιχες με εκείνες πολλών εικοσάρηδων.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις αλλαγές στην υγεία των ηλικιωμένων αντικατοπτρίζουν τη γενετική κληρονομιά τους, οι περισσότερες οφείλονται στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την επιρροή του περιβάλλοντος αυτού στις ευκαιρίες που τους παρέχονται καθώς και στην προσωπική συμπεριφορά τους σε θέματα υγείας (διατροφή, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ).
Μέχρι το 2060, το ταχύτερα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού της ΕΕ θα είναι η ηλικιακή ομάδα των 80 ετών και άνω.
Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ευρώπη καταγράφεται επί του παρόντος στην Ισπανία (83,2 ετών), την Ιταλία (82,9 ετών) και την Κύπρο (82,5 ετών). Στη Μάλτα, οι άνθρωποι προσδοκούν να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους υγιείς (72,7 ετών για τις γυναίκες και 71,6 ετών για τους άνδρες).
Ο αριθμός των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που είναι ηλικίας 60 ετών και άνω ήταν 605 εκατομμύρια το 2000 και αναμένεται να αυξηθεί σε 2 δισεκατομμύρια έως το 2050. Ο αριθμός αυτός σχεδόν ισούται με το σύνολο του πληθυσμού της Κίνας, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ιαπωνίας μαζί.
close
Πηγή
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.