Γνωρίζατε ότι...

Οι νεότεροι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν κάποιο ατύχημα, αλλά οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι μπορεί να πάθουν πιο σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.
Το 2014, το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών στην ΕΕ ήταν στη Σουηδία (74,0%), ενώ ακολουθούν η Γερμανία (65,5%) και η Εσθονία (64,0%).
Τα επόμενα 50 χρόνια, ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 42 εκατομμύρια (το οποίο ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο του πληθυσμού της Ισπανίας).
Η μεγαλύτερη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών στην Ευρώπη είναι ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση, τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις μεταξύ των νεότερων συναδέλφων τους και η έλλειψη ευκαιριών σταδιακής συνταξιοδότησης.
Σχεδόν 1 στους 5 εργαζόμενους άνω των 50 ετών δεν πιστεύει ότι θα είναι σε θέση να κάνει την ίδια εργασία όταν θα είναι 60 ετών.
Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών αισθάνονται ότι είναι στην ίδια φόρμα που ήταν πάντα.
close
Πηγή
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.