Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής υγείας

Πίσω
Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής υγείας
Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής υγείας

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε όλους τους εργαζόμενους, από όλα τα τμήματα, από τις εξορύξεις μέχρι τη διοίκηση. Ένα από τα στοιχεία του προγράμματος ήταν η διαβούλευση/συζήτηση με τους εργαζόμενους που είχαν επιστρέψει στην εργασία τους έπειτα από απουσία λόγω ασθένειας. Η συζήτηση αυτή είχε ως στόχο να κατανοηθούν καλύτερα τα αίτια των απουσιών από την εργασία λόγω ασθένειας και ποιες προσαρμογές μπορεί να χρειάζονταν και πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Η εταιρεία εφάρμοσε επίσης εργονομικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις στον χώρο εργασίας, προγράμματα εκπαίδευσης, καθοδήγησης και επίβλεψης, καθώς και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, προληπτικές διακοπές, σύντομα διαλείμματα και αθλητικές δραστηριότητες. 

Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε σε βελτίωση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών, ιδιαίτερα των ΜΣΠ. Επίσης, μείωσε το επίπεδο των απουσιών και τον αριθμό των ατυχημάτων. 

Διιαβάστε περισσότερα