Ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων για την ανάληψη θέσης εργασίας

Πίσω
Ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων για την ανάληψη θέσης εργασίας
Ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων για την ανάληψη θέσης εργασίας

Το πρόγραμμα απευθυνόταν ειδικά στους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, οι οποίοι απουσίαζαν συχνά ή είχαν απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι που προσφέρθηκαν εθελοντικά να λάβουν μέρος πραγματοποίησαν μια εμπεριστατωμένη συζήτηση με τον προϊστάμενό τους (χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα) για να προσδιορίσουν τις καλές και τις κακές πλευρές του ρόλου τους. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού, ανέπτυξαν νέες περιγραφές καθηκόντων, οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα στις ικανότητές τους και έλαβαν εκπαίδευση στην εργασία τους. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που τους αρέσει να αναλαμβάνουν πιο κοινωνικούς ρόλους ανέλαβαν θέσεις στις οποίες έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, ενώ οι άλλοι επικεντρώθηκαν περισσότερο σε καθήκοντα προγραμματισμού ή ασφάλειας. 

Από τους έξι εργαζόμενους που πήραν μέρος, οι πέντε επέστρεψαν στην εργασία τους αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο τον οποίο είχαν προσαρμόσει σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα ποσοστά απουσίας των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 48%. Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι ανέλαβαν καθήκοντα που τους άρεσαν, η συνολική παρακίνηση των εργαζομένων για εργασία αυξήθηκε σημαντικά, ενώ επίσης βελτιώθηκε και η εμπειρία των πελατών σε σχέση με  τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Διιαβάστε περισσότερα